Ereksjonsproblemer

kaktus som ser ut som et mannlig kjønnsorgan

Har du problemer med ereksjonen, er det gode grunner til å oppsøke hjelp fordi: sannsynligvis finnes det behandling som kan hjelpe deg!

De fleste menn vil oppleve ereksjonsproblemer i løpet av livet. Ereksjonsproblemer betyr manglende evne til å oppnå, eller opprettholde reisning av penis lenge nok til å gjennomføre et samleie.

Noen menn kan ikke få ereksjon i det hele tatt, mens andre kan få ereksjon men den varer ikke lenge nok, eller penis er ikke stiv nok til at sexen blir tilfredsstillende. Dette er problemer som kan komme og gå. Og ofte kan årsaken være et komplekst og sammensatt samspill mellom biologiske, psykososiale og relasjonelle faktorer som forårsaker ereksjonsproblemene.

Selve reisningsmekanismen er et komplekst samspill mellom ytre og indre stimuli, blodkar, nervesystem og kjønnshormoner. Og ofte inngår også en betydelig psykologisk komponent som både kan være hemmende og fremmende for reisningen. Derfor er det også sånn at vi kan si at ereksjonsproblemer ofte kan ha ulike og flere årsaker. For eksempel kan ereksjonsproblemer være et av de første tegnene på annen underliggende sykdom som trenger å utredes og behandles. Dette kan for eksempel være begynnende diabetes eller hjerte/karsykdom.

Alder er en selvstendig risikofaktor, fordi når man blir eldre, synker testosteronproduksjonen og det kan etterhvert påvirke evnen til ereksjon.

Fysiske skader, feks ryggmargsskade, ulike sykdommer eller hormonforstyrrelser kan gi ereksjonsproblemer. Diabetes, hjerte/karsykdommer og sykdommer som påvirker nervesystemet, er eksempler på sykdommer som kan påvirke ereksjonen. Kroniske smertetilstander må også nevnes da smerter generelt virker forstyrrende på sexlyst og opphisselse. Selve behandlingen av sykdom, kan også gi reisningsproblemer. For eksempel fjerning av prostata i forbindelse med kreft. Dette kan skade blod- og nerveforsyningen til penis og dermed gi ereksjonsproblemer. Strålebehandling av samme årsak, kan også påvirke ereksjonsevnen. 

Enkelte legemidler man bruker i behandling av ulike sykdommer, kan gi ereksjonssvikt. Eksempel her er blodtrykksmedisiner. De har den effekten at de senker blodtrykket og dermed også trykket i blodårene i penis, som jo er av betydning for evnen til ereksjon. 

Og man kommer ikke utenom at evnen til ereksjon påvirkes av livsstil, og da typisk som fedme, alkoholinntak og bruk av andre rusmidler, røyking og generell dårlig fysisk form pga lite trening og fysisk aktivitet. Så her kjære gutter og menn, her er det masse av grunner som kan gi motivasjon til å gjøre noe med livsstilen. Her må jeg også avsløre en liten hemmelighet: bekkenbunnstrening er gull, også for dere! Det øker blodgjennomstrømmingen i bekkenområdet og til penis, og reisningen blir dermed kraftigere. Så, utfordre gjerne PTen din til å gi deg noen gode bekkenbunnsøvelser! 

Psykologiske faktorer er av stor betydning for det seksuelle liv, og dermed evnen til ereksjon. Selvtillit, livsglede og overskudd har en positiv påvirkning. Mens stress, prestasjonsangst, angst og depresjon, PTSD, spiseforstyrrelser og forstyrret kroppsbilde (jakten på den perfekte kropp med store muskler) virker negativt inn.

Sosiale og relasjonelle faktorer kommer man heller ikke utenom. Hvordan har man det i sitt sosiale liv? Føler man på et godt selvverd, eller har man mindreverdighetskomplekser? Hva med jobb og sosial status? Har man et trygt og godt forhold til eventuelt partner? Har man ulike tenningsmønster og behov? Hvordan er kommunikasjonen? 

Alt som her er nevnt er noe man tar stilling til i et behandlingsforløp hos en sexolog. Ulike problemstillinger krever ulik behandlingsstrategi. Derfor vil første timen hos sexologen vanligvis dreie seg om å kartlegge hvilke ulike faktorer som er tilstede og kan gi problemer. Dette er nødvendig for å finne riktig behandling. Flere tiltak kan være nødvendig og ulike behandlinger kan være aktuelle. Er det underliggende sykdom må denne utredes og behandles. Er det legemidler som er årsak må disse vurderes i samråd med behandlende lege. Er det ikke et rent fysiologisk problem, er samtalebehandling riktig og viktig. Noen ganger kan problemet avhjelpes med legemidler som Viagra eller lignende. Det finnes også injeksjonsbehandling som kan være aktuelt. I tillegg finnes det mengder med ulike hjelpemidler man kan ha stor nytte av. Disse kan man få dekket gjennom NAV via egen refusjonsordning. Å finne det riktige hjelpemidlet DU har bruk for, bistår sexologen med. 

Mange med ereksjonsproblemer opplever god effekt av riktig behandling og riktige tiltak. Derfor anbefaler jeg deg å søke råd og hjelp dersom du opplever at ereksjonen din ikke alltid er til å stole på.

Kilder:
helsenorge.no
Sexologi. Faglige perspektiver på seksualitet