Konsultasjon Hvordan fungerer en digital time hos sexologen?

Kartlegging

For å få til det best mulig gjør jeg enn grundig anamnese – det vil si at jeg kartlegger din situasjon og ulike faktorer som kan være medvirkende til dine problemer. Hvis det er slik at jeg avdekker at det kan være underliggende sykdom eller skade som kan være årsak til problemene så henviser jeg til aktuelle helsepersonell for videre utredning.

Helhetlig perpektiv og rådgiving

Som sexolog jobber jeg ut fra et helhetlig perspektiv hvor jeg gir råd som kan forebygge helseplager og hjelper deg med å løse eller mestre ulike seksuelle problemer. Jeg har en positiv tilnærming til faget og det å snakke om sex og seksualitet er like naturlig som alle andre ting som har med kropp, psyke og helse å gjøre. For meg er det viktig at du får riktige råd og veiledning som DU trenger for å finne tilbake til den gode og sunne seksualiteten.

Online bestilling

Det er veldig enkelt. Det eneste du trenger er tilgang til Internett. Du velger selv om du vil bruke mobil, nettbrett eller PC. I mitt bookingsystem kan du se kalenderen min og bestille time når det passer deg.
Se ledige timer her.

Digital konsultasjon – hvordan foregår det?

Ved booking vil du automatisk få en e-post med bekreftelse på timen, inkludert en lenke til et digitalt samtalerom. Der møtes vi til avtalt tid. Jeg vil presentere hvem jeg er, informerer om min taushetsplikt og du får mulighet til å stille spørsmål eller be om avklaringer rundt timen før vi begynner. Deretter ber jeg deg/dere om å fortelle hvorfor du/dere har bestilt time. Når dette er avklart vil jeg stille forskjellige spørsmål for å avklare utfordringen som beskrives. Jeg vil stille ytterligere spørsmål for å kartlegge situasjonen og om det er flere ulike faktorer som kan være medvirkende til dine problemer eller utfordringer. Dersom jeg avdekker at det kan være underliggende sykdom eller skade, så henviser jeg til aktuell instans for videre utredning. Det kan også være at du er under behandling med medisiner som kan ha bivirkninger som kan påvirke seksualiteten, da trengs det også en dialog med ansvarlig behandler. Man vet at dersom en pasient mistenker at medisiner man tar påvirker seksualiteten negativt på noen måte, kan pasienten være tilbøyelig til ikke å ta medisinen slik den er foreskrevet og det kan gi alvorlige konsekvenser for den sykdommen man behandles for. 

Hvorfor skal du bestille time til rådgivning? 

Man kan oppsøke sexologisk rådgiver av mange forskjellige grunner. Noen ganger kan faktaopplysning om kroppsfunksjoner, seksualitet generelt og ikke minst anerkjennelse av og bekreftelse av at man ikke er alene om å ha det slik, være nok til å avhjelpe problemstillingen. Andre ganger er problemet mer komplekst, og man vil da ha behov for å bruke litt mer tid. Noen ganger hender det at man får hjemmelekser, øvelser eller oppgaver man skal løse før man kommer tilbake til oppfølgende time. Hvor mange timer man trenger avhenger av mange faktorer. Og husk, det er dine egne mål og ønsker med samtalene som legger føringen for forløpet. 

Sexologisk rådgivning er i bunn og grunn samtaleterapi. Du vil få hjelp til å sette ord på utfordringen din i trygge omgivelser. Du vil få kunnskap og hjelp til å løse utfordringen du eller dere står i – slik at du/dere kan bevare eller finne tilbake til den sunne og gode seksualiteten. 

Noen er bekymret for at problemet er for vanskelig, tabubelagt eller flaut å snakke om. Mange vet heller ikke hva sexologisk rådgivning er, og blir overrasket når det faktisk «bare» er samtale med passende råd og tiltak. Mange kan nok forestille seg på forhånd at en sexolog er grenseoverskridende og komme med forslag og tiltak som er langt unna deres behov. 

Jeg er opptatt av betydningen seksualitet og seksuell helse har for folks helse og trivsel. Opplever man hindringer i livet som gjør at seksualiteten påvirkes negativt, vil jeg anbefale å ta tak i det. En sexologisk rådgiver har hørt det meste og vil ikke dømme – men forstå og bidra til løse utfordringene man står i.

Bestill time Se priser
konsultasjon