Kurs og undervisning Seksualitet på dagsorden

Jeg har gjennom mange år som sykepleier ved revmatologisk avdeling, opparbeidet meg bred kunnskap og innsikt i hvordan det er å leve med en kronisk sykdom. Både selve sykdommen og behandlingen av den. Med sterkt engasjement har jeg tilegnet meg god kunnskap også om hvordan begge deler kan påvirke pasientenes seksualitet, på godt og vondt. Jeg brenner for at helsepersonell skal få økt innsikt og kunnskap om dette, og at de dermed kan bidra til å sette dette viktige temaet på dagsorden i møte med pasientene sine.

Seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser og en positiv seksualitet og god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og mestringsferdigheter.

Jeg underviser både helsepersonell og helsefagsstudenter.

Med min Master i sexologi har jeg en solid grunnmur innenfor faget sexologi og kan holde foredrag om mange ulike temaer og problemstillinger innenfor dette fagfeltet. Kontakt meg her for tilbud og pris.

Vil du vite litt mer om meg først?

Jeg har videreutdanning i revmatologi, og har jobbet i 10 år ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Jeg har i tillegg erfaring fra poliklinikk/infusjonsenhet. Underviser fast på jordmorstudiet i Trondheim om svangerskap og revmatiske sykdommer, og har god erfaring som foredragsholder. Jeg har holdt mange foredrag på LMS-kurs om revmatiske sykdommer og seksualitet, samt flere foredrag for NRF/BURG, både lokalt og nasjonalt. Jeg er også leder i lokalforeningen for sexologer i Midt-Norge.

 

 

Les mer om meg og min CV Kontakt for bestilling
Klasserom med elever som ser konsentrert mot kamera. Foto