Vil du vite litt mer om meg, og hva jeg har gjort?

Jeg har videreutdanning i revmatologi, og har jobbet i 10 år ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Jeg har i tillegg erfaring fra poliklinikk/infusjonsenhet. Underviser fast på jordmorstudiet i Trondheim om svangerskap og revmatiske sykdommer, og har god erfaring som foredragsholder. Jeg har holdt mange foredrag på LMS-kurs om revmatiske sykdommer og seksualitet, samt flere foredrag for NRF/BURG, både lokalt og nasjonalt. Jeg er også leder i lokalforeningen for sexologer i Midt-Norge.

Mer jeg har gjort

  • Produsert og gjennomført flere sendinger på NKSR sin Youtube kanal
  • Bidratt i utvikling av e-læringskurs for helsepersonell om svangerskap og revmatiske sykdommer
  • Har bred erfaring i å holde undervisning/foredrag om seksualitet - både for helsepersonell og pasienter
  • Hatt oppdrag for diverse legemiddelfirma med foredrag og skrevet bidrag til kompendium
  • Forfatter av kapitelet om seksualitet i den nyeste grunnboken for sykepleiere som kom ut i august 2022: Sykepleieboken 1 - sykepleiens fundament
  • Bidratt som rådgiver under utarbeidelsen av Revmatikerforbundet sin brosjyre om seksualitet, og har også deltatt på webinar om samme tema i regi av Revmatikerforbundet
  • Samarbeid med Unge funksjonshemmede i deres prosjekt «Sex som funker» og i e-læringskurset de har laget for helsepersonell; «Sex som funker»
  • Fagperson og rådgiver for NRK sin «Sexguide» med bidrag i flere fagartikler publisert på www.nrk.no
  • Jeg er medlem i Forening for Mastere i sexologi, Vulvaforum og i Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Fått midler til gjennomføring av to prosjekter via Helsedirektoratet:

"Kunnskap gir trygge fagfolk! Revmatiske sykdommer og seksualitet"

Prosjektet gikk ut på å gjennomføre kurs/workshops for sykepleiere ved revmatologiske avdelinger for å styrke deres kunnskap om seksualitet og bidra til økt mot til å ta opp temaet seksualitet i møte med pasientene. Det er publisert en artikkel i "Sykepleien" basert på dette prosjektet. Mer: Sykepleiere kvier seg for å spørre om seksuell helse.

"Nok snakk - nå må vi handle!"

Oppfølger av "Kunnskap gir trygge fagfolk!". Sykepleierne følte seg usikre og at de etterlyste "verktøy" de kunne bruke i sin kliniske hverdag. I dette prosjektet ble det utarbeidet et kompendium med relevant fagstoff for sykepleiere som handlet om seksualitet. Mer: Pasienter med revmatisme ønsker å snakke med sykepleiere om seksualitet

Jeg tar for tiden grunnkurs for helsepersonell som i sin praksis møter kvinner i overgangsalder, og har etablert @hverdagssexologen hvor jeg tilbyr digitale konsultasjoner med sexologisk rådgivning.