Kronisk syk? Hva med seksualiteten da?

Img_Plackeholder-6

De fleste kroniske sykdommer og behandlinger av dem, påvirker seksualiteten direkte eller indirekte, i kortere eller lengre tid, noe som kan påvirke sykdomsmestring og livskvalitet negativt. Fra et helhetlig biologisk, psykologisk og sosialt perspektiv varierer de seksuelle og relasjonelle konsekvensene av sykdom. 

En som har kronisk lungesykdom synes kanskje det er for krevende å gjennomføre samleie da pusten ikke strekker til. Hjertesykdom kan ha symptomer som tretthet, pustebesvær, brystsmerter og disse kan forverres med fysisk anstrengelse – og mange frykter dermed at seksuell aktivitet kan gi forverring av disse symptomene. Inngrep i underliv og kjønnsorganer kan selvsagt påvirke seksualiteten direkte, feks kan en operasjon for prostatakreft medføre nerveskader som kan påvirke evnen til å få ereksjon. Andre faktorer som kan påvirke seksualiteten er fatigue, smerter og kvalme, som indirekte kan legge en demper på den seksuelle aktiviteten. Også bivirkninger fra medisiner kan gi uønsket påvirkning av seksualiteten.

I tillegg kan sykdom også gi psykiske reaksjoner som motløshet, angst, lav selvfølelse, endret kroppsbilde, hvor alle disse også kan gi utfordringer med seksualitet og samliv.

Selv om de ulike sykdommene har forskjellige uttrykk og omfang er det ofte mange likheter også. For menn er de typiske problemene reisningsbesvær, forstyrret utløsning og orgasme, smerter, manglende lyst, relasjonelle konflikter og ensomhet. Kvinner kan oppleve tørrhet i skjeden, manglende orgasme, smerter, manglende lyst, relasjonelle konflikter, og ensomhet.

Dette er fortsatt dessverre noe som sjelden eller aldri tematiseres i konsultasjon med helsevesenet. Det er derfor ikke så lett som pasient å få hjelp til å løse slike utfordringer når man ikke får informasjon om slike ting. Det er heller ikke så lett å ta det opp selv, når det ikke er et naturlig er et tema som tas opp når du er hos legen eller sykepleieren. Men det er jo slik med dette som det meste av andre ting vi får informasjon om som handler om sykdommen – jo mere vi vet og får støtte og forståelse for – jo lettere er det å forholde seg til det og finne gode løsninger som passer for den enkelte. 

Vår seksuelle helse har betydning for opplevelsen av god livskvalitet. Seksuelt velvære og evne til å utføre seksuelle handlinger påvirkes blant annet av sykdom, behandling og skade. Og noen ganger kan man trenge litt hjelp til å opprettholde god seksuell funksjon og lyst.

Jeg ønsker å bidra til at DU som kronisk syk skal få den kunnskapen og de verktøyene DU trenger for å løse de utfordringer du kjenner på og opplever i ditt liv som handler om seksualitet. En sunn og positiv seksualitet er en ressurs som kan bidra til mestringstro og god livskvalitet. Det handler om kunnskap og innsikt, det handler om trygghet og håp, det handler om å se mulighetene fremfor problemene, det handler om kommunikasjon, det handler om DEG og DINE valg.

Book din time hos meg for råd og veiledning. Vil du vite litt mer om hvordan en digital konsultasjon foregår? Les mer om hvordan jeg gir råd!