Seksualitet og medisiner

fargerike piller

Nedsatt sexlyst, ereksjonsproblemer, orgasmeproblemer?

Mange medisiner kan ha uønskede bivirkninger, inkludert påvirkning av seksualiteten. Det er samtidig viktig å huske på, at et seksuelt problem kan ha mange ulike årsaker og at det derfor ofte kan være et sammensatt og komplekst bilde.

Vanskelig å vite?

Den som bruker medisinen har gjerne en grunnsykdom, eller flere, som kan gi utfordringer for seksualiteten. Det er derfor ikke alltid så lett å vite om det er grunnsykdommen eller medisinen som skaper problemer.

Mindre motivert?

Dersom man opplever at seksualiteten påvirkes negativt av et legemiddel kan motivasjonen til å ta det reduseres. Det kan føre til at man ikke tar medisinen som avtalt og dermed får man dårligere sykdomskontroll. Det kan jo være uheldig for helsetilstanden og påvirke helsen negativt.

Kartlegging er viktig!

Så, dersom det oppstår et seksuelt problem etter at man har startet på en medisin, er det viktig at det blir gjort en kartlegging rundt det. Hvis dette er noe du tenker på er relevant for deg, må du snakke med din behandler. Det kan jo godt være at det finnes andre alternativer som kan brukes. Hvis din behandler ikke føler seg trygg i kartleggingen om mulige årsaker til ditt problem, må du oppsøke noen som har kompetanse på å gjøre en sexologisk utredning slik at man får avklart hva årsaken kan være, og sørge for at man får riktig råd og veiledning.

Hvis du mener at medisinen kan være en mulig årsak til et seksuelt problem da må du ta opp det med din behandler.

Min drøm er jo at informasjon om både sykdom og medisiners påvirkning på seksualiteten gis av helsepersonell, på lik linje som annen relevant informasjon man får i den forbindelse. 

Direkte og indirekte seksuelle bivirkninger

Mange medisiner har som sagt seksuelle bivirkninger, og det kan være både direkte og indirekte bivirkninger.

De direkte seksuelle bivirkningene kan for eksempel være endring av hudsensibilitet, sexlyst, ereksjonsproblemer, tørre slimhinner og orgasmeproblemer.

Bivirkninger som kan påvirke indirekte, er for eksempel kvalme, tretthet, vektøkning.

Det er viktig å huske at ikke alle medisiner gir seksuelle bivirkninger og at heller ikke alle får bivirkninger. Noen av bivirkningene kan være tilstede i starten av behandlingen for så å forsvinne etterhvert.

Eksempler på hvordan medisiner kan påvirke seksualiteten

Her kommer noen eksempler på hvordan visse legemidler kan påvirke seksualiteten. Mange medisiner mot depresjon kan gi redusert libido (lyst), problemer med å oppnå eller opprettholde ereksjon (menn) og redusert intensitet av orgasme. Disse bivirkningene kan påvirke både kvinner og menn. Noen blodtrykksmedisiner kan føre til seksuelle problemer, spesielt hos menn. Disse omfatter redusert libido, problemer med å oppnå eller opprettholde ereksjon, og redusert intensitet av orgasme. Noen kan oppleve at hormonelle prevensjonsmidler kan føre til redusert libido og problemer med vaginal tørrhet. Steroider brukes til å behandle en rekketilstander, inkludert astma og autoimmune sykdommer. Steroider kan føre til redusert libido og ereksjonsproblemer. Medisiner som brukes i behandling av Parkinsons sykdom kan medføre økt, og i noen tilfeller problematisk, sexlyst. 

Sammensatt og komplekst

Igjen, husk at seksuelle problemer kan ha mange årsaker, og kan være et sammensatt og komplekst bilde.

Så hvis du opplever seksuelle problemer mens du tar medisiner, er det viktig at du diskuterer dette med legen din. Det kan være mulig å justere dosen eller bytte til et annet legemiddel som ikke har de samme bivirkningene.

Oppsøker du hjelp for et seksuelt problem, forsikre deg om at vedkommende har den kunnskapen som kreves.

Jeg hjelper deg gjerne, les mer om meg her

Book din time her for råd og veiledning.

Vil du vite litt mer om hvordan en digital konsultasjon foregår? Les mer om hvordan jeg gir råd!